Για συγκεκριμένες ομάδες ατόμων π.χ. σχολεία, γκρούπς, κατασκηνώσεις υπάρχουν ειδικές τιμές και προσφορές κατόπιν συνεννόησης και επικοινωνίας μαζί μας